passepartout beräkning enligt

mm cm dm m

H = Ram höjd:

B = Ram bred:

h = Bild höjd:

b = Bild bred:

Fyll i alla värderna!